Сервиз

Закупуването на автомобил е основна, но не и единствена стъпка в пълноценното и безопасно движение на пътя. От изключителна важност е доброто сервизиране на автомобилът. За да предложи качествена услуга на своите клиенти, Автоджет предлага собствени сервизни услуги посредством високо квалифицирани механици и адекватна диагностична техника.

Като значителен клиент на компаниите специализирани във внос и продажба на автомобилни консумативи и авточасти, Автоджет се възползва от търговски отстъпки , с което допълнително подобрява крайната цена на клиентите си, които избират да сервизират автомобилте във фирменият сервиз.