На 14.09.2020 г. АВТОДЖЕТ ООД  подписа договор BG16RFOP002-2.073-17701-C01 от 14.09.2020 г.  по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: АВТОДЖЕТ ООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00лв.
европейско и  1 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.
Край: 14
.12.2020 г.